11 stycznia 2018
Powiat Iławski na drodze ku elektronicznej administracji w obszarze geodezji i kartografii

Powiat Iławski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Geodezja 2017-2020 – Powiat Iławski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

30 listopada 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie i ruszyła długo wyczekiwana realizacja zamierzenia polegającego na cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnegoi kartograficznego. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano we wrześniu 2019 r.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 7 862 050,00 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 678 696,50 zł (85% wydatków kwalifikowalnych), wkład własny1 183 353,50 zł.

Głównym celem projektu jest „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania
i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych, a w szczególności zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnienie w sieci informacji sektora publicznego”. Gwałtowny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych wpływa na koniczność zmiany sposobu realizacji zadań publicznych, w tym z obszaru geodezji i kartografii. 

Pliki do pobrania:

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

Ciekawostki


pogoda.net